agiad logo

VİZYON & MİSYON

VİZYONUMUZ

Anadolu Genç İşadamları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları doğrultusunda, kendisine üye işadamları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslar arası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek, ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak, kamuoyuna yönelik olarak eğitici çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak "Kollektif Şuuru" oluşturan, demokratik, aktif, paylaşımcı, öncü ve girişimci "Sivil Toplum Kuruluşu" olmak.


MİSYONUMUZ


• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kanunları doğrultusunda, iş adamlarının vasıflarını, sosyal sorumluluklarını, paylaşım ve dayanışma ruhunu geliştirerek, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

• Ekonomik, sosyal ve idari konularda temsil ettiği sivil insiyatifi, toplumu pozitif etkileyecek faaliyetlerle ve yaptığı çalışmalarla ortaya koyarak "Kollektif Şuuru" oluşturmak.

• Ülke kaynakları ve toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sürekli, kalıcı ve faydalı projeler üretmek; bu projeleri hayata geçirmek için, üzerine düşen görevleri yerine getirmek.

• Toplumsal işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışmak ve iyi bir çözüm ortağı olmak.

• İş adamlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirmek.

• İş adamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek.

• Yurt içindeki ve yurt dışındaki ekonomik ve politik gelişmelerden üyelerini haberdar etmek.

• Gerek ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerekse diğer sivil toplum örgütleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve işbirliği olanaklarını araştırarak ortak projeler geliştirmek.